MOBILNA TELEFONIJA

Home / MOBILNA TELEFONIJA

ŠTO NUDI MAGENTA 1 BUSINESS?

Kombinacijom mobilnih i fiksnih usluga ostvarujete pogodnosti kao što su :
Popust na mjesečne naknade mobilnih tarifa i fiksnih paketa
Popust na mobilne uređaje
Jedan račun za sve usluge
Podrška 24/7

MOJ TELEKOM POSLOVNI

Dodatno upravljajte svim uslugama i troškovima na portalu MOJ TELEKOM POSLOVNI
PREGLED POTROŠNJE (Uvid u potrošnju svakog korisnika fiksnih, mobilnih i IT usluga)
UPRAVLJANJE RAČUNIMA (Nadzor nad plaćanjem računa, stanje dospjelih i nepodmirenih računa, rok dospijeća)
UPRAVLJANJE ZAPOSLENICIMA (Pregled postojećih i dodavanje novih korisnika i usluga, upravljanje dozvolama)
AKTIVACIJA OPCIJA (Zahtjev za uključenjem fiksnih, mobilnih i IT usluga, rješavanje otvorenih pitanja)