Unapređenje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke PLUM d.o.o. kroz IKT

 

USPJEŠNA PROVEDBA EU PROJEKTA

“Unapređenje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke PLUM d.o.o. kroz IKT”

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ


ZAVRŠETAK PROJEKTA


Zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., tvrtka Plum d.o.o. je uspješno završila projekt “Unapređenje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke PLUM d.o.o. kroz IKT” nakon 12 mjeseci provedbe projekta i time stvorila preduvjete za održivi rast i razvoj tvrtke


OPIS PROJEKTA

Tvrtka Plum d.o.o. je u srpnju 2020 godine započela s provedbom projekta “Unapređenje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke PLUM d.o.o. kroz IKT”. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u lipnju 2020 godine, a Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt je ostvario sufinanciranje putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za “POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT), Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0068 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Projekt čini nekoliko elemenata: 1. Prilagodba tvrtke tržištu, 2. Marketinške aktivnosti, 3. Promidžba i vidljivost, 4. Upravljanje projektom i administracija. Uspješna provedba projekta će omogućiti razvoj tvrtke, unapređenje procesa, te bolje pozicioniranje na tržištu.


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Specifični cilj projekta je stvaranje preduvjeta za održivi rast i razvoj tvrtke Plum d.o.o., prilagodbom zahtjevima tržišta, te konkurentnos na tržištu . Opći cilj projekta je povećanje ulaganja u razvoj i komercijalizaciju proizvoda hrvatskih MSP-ova u IT sektoru na tržištu EU. Uspješnom provedbom projekta omogućit će se unapređenje svih poslovnih procesa i fleksibilnost kroz nabavu CRM aplikacije, te nabavu opreme.

Provedba projekta omogućiti će uspješnu prilagodbu tržištu i povećati će se vidljivost tvrtke raznim marketinškim aktivnostima što će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje i stabilnost poslovanja tvrtke u narednom periodu.


Razdoblje provedbe: LIPANJ 2020. – LIPANJ 2021

 

Ukupna vrijednost projekta: 376.600,00 HRK

 

Iznos EU potpore: 234.000,00

 

Kontakt: Marko Despot (m.despot@plum.hr)